ജനങ്ങളോട്

Share

അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് തികഞ്ഞ അഭിമാനത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്‍.ഡി.എഫ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ്. എല്‍.ഡി.എഫ്. വിജയം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് സാഹചര്യങ്ങള്‍ സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും എല്‍.ഡി.എഫ്. അധികാരത്തിലെത്തും. ജനങ്ങള്‍ അതാണാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ക്ഷേമത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സുവര്‍ണ്ണകാലം തുടരുന്നതിനുവേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ട് നല്‍കി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സവിനയം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
അഭ്യര്‍ത്ഥന

Share

3 Comments to "ജനങ്ങളോട്"

 1. Bashir Ahmed's Gravatar Bashir Ahmed
  April 3, 2011 - 12:01 pm | Permalink

  Why LDF is not focussing the innevitable price rice of Petrolium products whis is due to increase just after the election?

  We should also focuss on above

  • Sandhyakumary's Gravatar Sandhyakumary
   April 9, 2011 - 7:29 am | Permalink

   LDF should focus on Kerala’s prosperity through developing Agriculture especially Rice and Vegetables.Otherwise later we should prepare ourself to eat rubber and computer parts.

  • Sandhyakumary's Gravatar Sandhyakumary
   April 9, 2011 - 7:42 am | Permalink

   I think the absence of LDF in the parliament made the UPA Govt.taking the decission to give the Petrol to private sector.It is a pitty that what happened and I hope LDF leaders will work properly.

Comments are closed.