ഭരണമികവിനുള്ള അംഗീകാരങ്ങള്‍

Share

കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റും സി.എന്‍.എന്‍-ഐ.ബി.എന്‍, ഇന്ത്യാ ടുഡേ, ഔട്ട്ലുക്ക് തുടങ്ങിയ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ , ഭരണമികവിനുള്ള നിരവധി അവാര്‍ഡുകള്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചു. കാര്യക്ഷമമായ അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം, മികച്ച ക്രമസമാധാനപാലനം, പൊതുഭരണം, ആരോഗ്യപാലനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി, ശുചിത്വം, ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണം, ടൂറിസം, ഇ-ഗവേണന്‍സ്, ശുദ്ധജലവിതരണം എന്നിവക്കെല്ലാമുള്ള അവാര്‍ഡുകളാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത്. വിവിധ രംഗങ്ങളില്‍ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്റും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും അഭിനന്ദിക്കുകയും കേന്ദ്രസ്ഥാപനങ്ങള്‍ പുരസ്കാരം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പിമാര്‍ സോണിയാഗാന്ധിയോട് പരാതിപ്പെട്ടുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അനുകൂല മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കാര്യം സ്മരണീയമാണ്.

Share

Comments are closed.